Hackathon Tarnowskiego Centrum Dialogu. Tarnów – Do It Yourself!

Czy świat może być lepszy? Czy małe, inteligentne działania mogą ułatwić życie w mieście? Czy można przygotować się na wyzwania, przed jakimi stoją współczesne miasta? Uważamy, że TAK!

Już 21 października zaprosimy do udziału we wspólnym maratonie wymyślania innowacji społecznych. Czekamy na aktywistów miejskich i społeczników, idealistów i praktyków, działaczy NGOsów i wolnych strzelców, tradycjonalistów i wywrotowców, młodych i doświadczonych. W czasie kilkudziesięciu godzin Hackathonu wymyślimy, jak sprostać – choćby kilku – wyzwaniom współczesności.

Tarnów – DIY!

Czekamy na zespoły (2-5 osobowe), które w ciągu maratonu, trwającego trzydzieści parę godzin, opracują małe, dopasowane innowacje, które będzie można wdrożyć w Tarnowie. Celujemy w projekty, dotyczące szeroko pojętej sfery społecznej. Innowacje, które osadzone będą w jednym z obszarów:

  1. Przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych i ekologicznych.
  2. Pozytywne relacje mieszkańców, relacje mieszkańców miasta i ościennych gmin, włączanie w społeczność miasta osób ze specjalnymi potrzebami oraz obcokrajowców, współdziałanie różnych pokoleń.
  3. Budowanie pozycji młodego pokolenia w mieście, jego roli i zaangażowania w rozwój miasta.
  4. …no i to czego my nie wymyśliliśmy, a dla Was jest ważne.

 

Zaczynamy 21 października od rana. To sobota. Zakończymy następnego dnia ok. 16stej. Poświęcimy na pracę non stop ok. 30 godzin. W tym czasie zabezpieczamy uczestniczkom i uczestnikom posiłki i strefę wypoczynku. A przede wszystkim dużą dawkę adrenaliny, motywacji i wiedzy zdobywanej przez doświadczenie.

Spodziewamy się osób pełnoletnich, chociaż dopuszczamy także osoby między 15 a 18 rokiem życia. Nie stawiamy górnej granicy wieku. Szczegóły uczestnictwa określa Regulamin Hackathonu TARNÓW – DIY.

Hackathon to nie tylko rywalizacja. To okazja do spotkania i pracy z niezwykłymi ludźmi. Zespołom będą towarzyszyć oraz wspierać ich pracę znakomici eksperci:

  1. Zofia Komorowska, wiceprezeska Fundacji Stocznia, wiodącej w Polsce organizacji „wodującej” innowacje społeczne, praktyczka innowacji, współautorka wielu publikacji ułatwiających innowatorom społecznym ulepszanie otaczającej nas rzeczywistości, rozwijanie partycypacji oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
  2. Marcin Maciejewski, pasjonat trendów (różnej skali) i scenariuszy (wielu) przyszłości. Wykorzystuje badania (foresight), techniki kreatywno-spekulacyjne w celu identyfikacji szans i materializacji innowacji. W pracy warsztatowej czuwa nad procesem i prowadzi uczestników. Jako mówca – ładuje publiczność i pobudza do nieszablonowego myślenia. Fascynat zmieniania świata.
  3. Magdalena Urbańska, menedżerka kultury, producentka wydarzeń kulturalnych, festiwali, filmów, eventów, w które zawsze wkłada własne serce. Dzieli się umiejętnościami i wiedzą o promocji i PR-ze, motywuje. Przez lata koordynatorka projektu Kultura Wrażliwa, dziś zajmuje się (między innymi) komunikacją i dostępnością kultury dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Poza tym – teatrolożka, filmoznawczyni, doktorka nauk o sztuce.
  4. Barbara Łączna, trenerka budowania społeczeństwa obywatelskiego, empatycznej komunikacji, Mistrz Praktyk NLP, coach. Jej misją zawodową jest przebywanie wśród ludzi otwartych na zmiany, wdrażanie idei smart city i współdziałanie na rzecz samorządów lokalnych. Wierzy, że otwarty dialog pozwala tworzyć świat, w którym ludzie pragną żyć.

 

W drugim dniu Hackathonu jury obejrzy prezentacje Zespołów, wskaże na najciekawsze innowacje i przyzna Zespołom nagrody pieniężne. Ten fragment wydarzenia będzie otwarty dla widzów. Oficjalnie wręczymy czeki i zaprezentujemy finalistów w ramach osobnego, specjalnego wydarzenia.

Twórcy najciekawszych projektów, wypracowanych w trakcie Hackathonu, zostaną nagrodzeni nagrodami finansowymi o łącznej puli nagród w wysokości 10 tys. złotych (brutto).

Hackathon TARNÓW – DIY! jest działaniem Tarnowskiego Centrum Dialogu, realizowanym w ramach projektu Tarnów. Nowe Spojrzenie, współfinasowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Rozwój Lokalny na lata 2014-2021.

 

Potrzebna rejestracja przed imprezą – mail: marek.karpinski@umt.tarnow.pl

 

Więcej informacji w załączniku.

Info, regulamin i formularze zgłoszenia na www.dialog.tarnow.pl i www.tarnow.pl

Na FB TCD: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090525006108

Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/646209544304674/?ref=newsfeed

Notes Na 6 Tygodni: Przyszłość? Zrób to w Tarnowie! 21-22.10.2023 | Tarnów — NN6T / Notes Na 6 Tygodni