ZST

I Małopolski Turniej Przedsiębiorczości

Pierwszy Małopolski Turniej Przedsiębiorczości, którego finał odbył się w  Krakowie 7 stycznnia 2013 r. miał na celu promowanie wśród młodzieży aktywnej, otwartej na świat postawy przedsiębiorczości.
Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania / Polish Open University przekazał na ręce pana Dyrektora Krzysztofa Kołacińskiego gratulacje dla uczniów  Zespołu Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie Arkadiusza Krajewskiego, Grzegorza Szwedo, Marcina Wawrzona za zakwalifikowanie się do finału I Małopolskiego Turnieju Przedsiębiorczości.