ZST

Julian Tuwim – wirtuoz słowa

6.02.2013r w ramach Szkolnych Dni Kultury został zaprezentowany program artystyczny poświęcony twórczości Juliana Tuwima. Katarzyna Baran i Mateusz Banaś z kl. II A interesująco przedstawili ciekawsze fakty z biografii poety, a Dawid Precht oraz Tomasz Pietras z kl. IV TINa zilustrowali je odpowiednio dobranymi interpretacjami różnorodnych tekstów. Były piosenki, recytacje, skecz, fragmenty wodewilu i widowiska Bal w operze.