ZST

II Edycja Dni Niemieckich w Tarnowie.

23 listopada br. uczniowie Zespołu Szkół Technicznych pod opieką pani mgr Iwony Kordzikowskiej wzięli udział w II Edycji Dni Niemieckich w Tarnowie. Uroczysta inauguracja Dni Niemieckich odbyła się w auli PWSZ,  a następnie uczniowie wysłuchali wykładu pt.: „Germanizmy w języku polskim” prowadzonego przez Petera Seraphima, referenta Instytutu Goethego w Krakowie. Warto w tym miejscu nadmienić, że część wykładu została wygłoszona po niemiecku.

Kolejnym punktem II Edycji Dni Niemieckich była akcja promująca naukę języka niemieckiego „Deutschwagen” dla uczniów wszystkich typów szkół, prowadzona przez Ryszarda Maja – regionalnego koordynatora tego programu. Uczniowie mieli za zadanie wykonać ćwiczenia językowe i otrzymywali liczne niespodzianki.