ZST

Ogólnopolskie Dyktando Ortograficzne

W dniu 17 listopada 2011r. w Zespole Szkół Technicznych odbyły się eliminacje  szkolne  II edycji Ogólnopolskiego Dyktanda Ortograficznego Języka Niemieckiego Das Deutsch Diktat”, którego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego i Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach. Nad organizacją etapu szkolnego i prawidłowością przebiegu konkursu, w którym udział wzięło 33 uczniów naszej szkoły, czuwała pani mgr Anna Misiaszek.
Szkolnym Mistrzem Ortografii Niemieckiej został uczeń klasy IV TSK – Łukasz Sowiński i tym samym zakwalifikował się  do udziału w etapie regionalnym, który odbędzie się dnia 17 grudnia  2011r. o godz.10.00.