Informacja dyrektora CKE

Informacja dyrektora CKE z 18 marca 2020 r. dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie –sesja styczeń–luty 2020

http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=2020031814514851