Informacja w sprawie wyników egzaminów zawodowych

Informujemy, że w obliczu pandemii, zgodnie z wytycznymi, Szkoła nie będzie wydawać świadectw/zaświadczeń z egzaminu z kwalifikacji sesji styczeń-luty 2020 r. Nie będzie również przyjmować ani informować o wynikach na terenie obiektu uczniów czy ich przedstawicieli. Nie udzielamy również informacji o wyniku egzaminu telefonicznie. Wyniki egzaminów OKE udostępni placówkom tylko elektronicznie.

Sekretariat Szkoły poinformuje poprzez e-dziennik zdających, którzy nie zdali egzaminu.

Zdający ci mają prawo złożyć deklarację ponownego przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji. Deklarację należy wypełnić wyraźnie, czytelnie i jej skan, bądź zdjęcie należy niezwłocznie przesłać na adres e-mail: sekretzst@umt.tarnow.pl . W tytule wiadomości proszę napisać: Deklaracja egzaminu z kwalifikacji. Tylko takie wiadomości będą odczytywane przez osobę wprowadzającą deklaracje do systemu. Jednocześnie proszę oczekiwać informacji zwrotnej. Jeśli takiej nie będzie, oznacza to, że mail z deklaracją nie dotarł do adresata. Należy wówczas przesłać ponownie i skontaktować się z sekretariatem telefonicznie. Oryginał deklaracji tymczasowo proszę przechować, do czasu możliwego dostarczenia do Szkoły.

Brak informacji na e-dzienniku oznacza sukces zdającego. Pod warunkiem, że jest możliwość wysłania mu (nie rodzicowi/opiekunowi) ewentualnej wiadomości poprzez e-dziennik.

Zalecamy również zapoznać się z komunikatami CKE i OKE zamieszczonymi we wcześniejszych wpisach na stronie Szkoły.

W razie pytań (ale litości nie: „Na ile % zdałem?”, „Zdałem?”, „… bo nie mogę się zalogować do e-dziennika”…) prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Szkoły, bądź poprzez e-dziennik z kierownikiem szkolenia praktycznego.