Zajęcia z doradcą zawodowym

W dniu dzisiejszym odbyła się pokazowa otwarta lekcja wychowawcza w klasie 3A o specjalności Technik Analityk, w której brali udział również nauczyciele uczący w tej klasie oraz inni zaproszeni nauczyciele zawodowcy. Zajęcia poprowadziła doradca zawodowy – Alicja Wiśniowska, która zaprezentowała i upowszechniła efekty uzyskane podczas mobilności job shadowing w Portugalii w maju br., w ramach projektu „Praktyka u europejskiego pracodawcy” realizowanego ze środków PO WER.

Uczniowie oraz zaproszeni nauczyciele mogli wysłuchać różnorodnych informacji odnośnie portugalskiego rynku pracy, wymagań stawianych młodzieży aktywnie poszukującej pracy. Doradca zawodowy informował również o strukturze organizacyjnej firm portugalskich, o czynnościach wykonywanych na poszczególnych stanowiskach oraz o specyfice pracy. Młodzież dowiedziała się jak wygląda organizacja pracy na stanowiskach pracy, co pozwoliło im skonfrontować uzyskaną wiedzę z tą, którą dotąd posiadała. Dużo informacji dotyczyło także możliwości zatrudnienia oraz wsparcia jakie świadczą w tym temacie instytucje portugalskie. Część lekcji poświęcona została nauce kreowania profesjonalnego CV oraz dobrego listu motywacyjnego. Wiedza nabyta podczas szkolenia pomogła zrozumieć młodzieży jakie są wymagania współczesnego rynku pracy, co w przyszłości na pewno zaowocuje bardziej świadomymi wyborami zawodowymi oraz profesjonalnym podejściem do wejścia na rynek pracy zarówno polski, jak i europejski. Zajęcia zakończyły się testem diagnostycznym dla młodzieży wspomagającym proces planowania kariery zawodowej.