Zarządzenie Dyrektora ZST w sprawie nauczania na odległość

Zarządzenie Dyrektora ZST w sprawie nauczania na odległość.