ZST

Józef Piłsudski 1867-1935

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”
                                                                                        Józef Piłsudski

Mija 150 rocznica urodzin Marszałka. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uznał rok 2017 Rokiem Józefa Piłsudskiego. Był jednym z najwybitniejszych Polaków. Twórca niepodległego państwa polskiego po I wojnie światowej, autor zamachu stanu w 1926 roku. W ramach Dni Kultury Szkolnej młodzież naszej szkoły pod kierunkiem nauczyciela historii Sławomira Skowrona przygotowała sesję naukową poświęconą tej wybitnej postaci. Sesję poprowadzili Marek Kądzielawa z klasy 3N oraz Katarzyna Łachut z klasy 2A przy pomocy Marcina Godawskiego z klasy 3N.