Już 9. dzień stażu w Portsmouth

Po szybkim śniadaniu pojechaliśmy do firmy w której odbywały się nasze praktyki. Tematem przewodnim dzisiejszego dnia w pracy była „Lokalizacja i usuwanie usterek w instalacji elektrycznej”. Pracę  rozpoczęliśmy od zapoznania z dokumentacją techniczną instalacji, analizą schematu instalacji, narzędziami używanymi podczas pracy oraz zasadami ich bezpiecznej eksploatacji. Sporządziliśmy notatkę dotyczącej potrzebnej liczby obwodów, liczby zabezpieczeń różnicowoprądowych RCD oraz zapoznaliśmy się z ich parametrami. Po przygotowaniu sprawdziliśmy działanie instalacji i szukaliśmy usterek. Przeanalizowaliśmy prawdopodobne przyczyny usterek. Odłączyliśmy instalację od zasilania, zabezpieczyliśmy przed załączeniem oraz sprawdziliśmy brak napięcia w instalacji. Dobraliśmy metodę i przyrządy pomiarowe do sprawdzenia stanu elementów będących przyczyną usterki. Wymieniliśmy wadliwe elementy instalacji. Między 12:00 do 13:00 zjedliśmy lunch. Po zakończonej pracy wróciliśmy do hotelu. Po kolacji wyruszyliśmy na spacer wzdłuż plaży. Dziś po ciężkim dniu udaliśmy się na zasłużony odpoczynek.

Kamil Rędzina

To już 9 dzień naszego stażu. Mimo, że z dnia na dzień coraz szybciej zbliżamy się do końca naszego wyjazdu, staramy się o tym nie myśleć i od razu po śniadaniu ruszamy do pracy. Dostaliśmy zlecenie naprawy wideorejestratora wraz z opisem objawów nieprawidłowej pracy które szczegółowe przeanalizowaliśmy. Po tym jak przyjęliśmy sprzęt  do naprawy zabraliśmy się za przygotowanie protokołu naprawy. Kolejnym krokiem było przygotowanie  narzędzi niezbędnych  do demontażu  podzespołów, gdy to zrobiliśmy zabraliśmy się za diagnostykę urządzenia pod kątem usterek mechanicznych i elektrycznych (oględziny, sprawdzanie  gniazd i złączy, sprawdzenie ciągłości przewodów, sprawdzenie napisz zasilających), po sprawdzeniu wszystkich rzeczy zabraliśmy się za analizę wyników pomiarów oraz testów. Po zlokalizowaniu usterki, dobraliśmy narzędzia do naprawy, zdemontowaliśmy uszkodzony element i sprawdziliśmy jego parametry techniczne, po to by dobrać cześć zamienną, która od razu po tym zamontowaliśmy. Po zamontowaniu nowych podzespołów sprawdziliśmy poprawność połączeń, uruchomiliśmy próbnie urządzenie. Urządzenie działało poprawnie, sprawdziliśmy kompletność wyposażenia, zamknęliśmy obudowę i uzupełniliśmy protokół naprawy. Sprawne urządzenie zwróciliśmy do magazynu

W dzisiejszym dniu zajmowaliśmy się również wykańczaniem aplikacji do zdalnego sterowania zasilaniem od strony graficznej. Na koniec dnia przedstawialiśmy efekt naszej pracy przed cała grupą.

Mateusz Kózka

 

Fotorelacja