ZST

Kampania „Biała Wstążka” – podsumowanie akcji.


W ramach pracy Komisji Profilaktyki i Resocjalizacji w dniach: 27. 11. – 8. 12. 2017 r. przeprowadzono w ZST kampanię przeciw przemocy w rodzinie pod hasłem „ Nie ma dzieci, są ludzie” ( Janusz Korczak ), ponieważ w tym roku szczególną uwagę poświęcono krzywdzonym dzieciom. W ramach kampanii pani Anna Fronc (pedagog) przeprowadziła w 7 klasach zajęcia warsztatowe pt. „Jak można pomagać ofiarom przemocy?”, przygotowała 2 tablice informacyjne dla rodziców, uczniów i nauczycieli. Tematyka ochrony członków rodziny przed przemocą była realizowana również w ramach lekcji religii. Młodzież jak zwykle brała aktywny udział w kampanii, często odwołując się do własnych doświadczeń w najbliższej rodzinie lub sytuacji swoich znajomych, kolegów, koleżanek…
Wszystkim, którzy włączyli się w akcję, pomagali w jej przeprowadzeniu, serdecznie dziękuję
Anna Fronc (koordynator kampanii)