ZST

Pomoc Polakom na Kresach

W  ubiegłym tygodniu Samorząd Uczniowski zakończył akcję „ Pomoc dla Kresowiaków”. Dzięki zaangażowaniu klas: 2M, 3T, 2Ib, 3A, 3M, 2A, 3Ia, 1E, 1N, 4T, 2Ia, 2E, 1T/A, 4A, 2T/I, 1Ia, 1Ib, 2N, 4E, 3N, 4Ia, 4Ib, 2F, 3E, 4M, 1I/F udało się zrobić 26 mniej lub bardziej bogatych paczek, które mamy nadzieję trafią do najbardziej potrzebujących Polaków na Kresach Południowo- Wschodnich. Dziękując wszystkim uczniom wyżej wymienionych klas i ich wychowawcom za otwarte serca, prosimy, aby w podobne akcje angażowały się w przyszłości wszystkie klasy naszej szkoły. Dziękujemy!!!