ZST

Kampania „Drugie życie” w ZST

IMG_1045
25 marca br. uczniowie naszej szkoły brali udział w prelekcji na temat transplantacji narządów i tkanek. Impreza odbyła się w ramach kampanii „Drugie życie”, do której Zespół Szkół Technicznych dołączył w roku szkolnym 20013/2014. Celem tej kampanii jest promowanie przeszczepiania narządów wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, informowanie o korzyściach, które niesie za sobą ta terapia oraz edukacja w zakresie zagadnień medycznych, prawnych i etycznych związanych z przeszczepianiem narządów w naszym kraju. Jest to ważne działanie wychowawcze i edukacyjne
Prelekcję rozpoczęła nasza pani biolog Agnieszka Respondek, która przybliżyła historię przeszczepiania narządów oraz opowiedziała o rodzajach transplantacji. Następnie głos zabrał ksiądz Adam Bezak, który przedstawił stanowisko Kościoła w tej sprawie, a także poruszył kwestie etyczne. Niezwykle emocjonujące były wypowiedzi pani Małgorzaty Rejdych oraz pana Marka Thiera. U pani Małgorzaty dokonano przeszczepienia serca, natomiast u pana Marka – przeszczepienia nerki. Opowiedzieli oni o tym jak wyglądało ich życie przed transplantacją oraz jak postrzegają życie po przeszczepie.
Na zakończenie zabrał głos lek. med. Piotr Kurowski. W fachowy i jednocześnie prosty sposób przedstawił zagadnienie transplantacji od strony medycznej. Zwrócił szczególną uwagę na sposób stwierdzania śmierci mózgowej pacjenta. Pan Kurowski przedstawił również trudną rolę lekarzy, którzy muszą poinformować rodzinę o śmierci bliskiej osoby i jednocześnie przekonać ją, by wyraziła zgodę na przeszczep. Z jednej strony lekarze są świadomi tragedii, a z drugiej – wiedzą, że mają niewiele czasu na rozpoczęcie zabiegu transplantacji.
W czasie trwania prelekcji uczniowie naszej szkoły z klasy 1A (Paulina Rudzińska, Kinga Zając, Justyna Kołodziej, Agnieszka Wydziałkiewicz) i 2N – Marcin Nowak rozdawali „oświadczenia woli” – mały dokument, w którym po podpisaniu się wyrażamy zgodę na oddanie swoich narządów do przeszczepów.
W ramach akcji „Drugie życie” uczniowie naszej szkoły wraz z panią Marzeną Gawron udali się na kwalifikujące badanie szpiku kostnego. Ponadto w Zespole Szkół Technicznych aktywnie działa Klub Honorowych Dawców Krwi, który 10 kwietnia organizuje wyjście ochotników do stacji krwiodawstwa. Chętnych zapraszamy. Zapisy u p. Marzeny Gawron.
Transplantacja to życie. Wielu chorych umiera, bo nie dożyli chwili, kiedy znalazłby się dla nich zdrowy narząd. Przeszczep pozwoliłby im normalnie funkcjonować – uczyć się, pracować, założyć rodzinę, podróżować. Działania, jakie prowadzimy w ramach akcji informacyjnej „Drugie życie” mają spowodować wzrost świadomości społecznej młodych ludzi w zakresie transplantacji. Chcemy by młodzież „zarażała” oświadczeniami woli swoich krewnych i znajomych.
 
Serdecznie dziękujemy naszym gościom za przyjęcie zaproszenia i profesjonalne przedstawienie zagadnień związanych z przeszczepianiem narządów.

                                                           Marzena Gawron i Agnieszka Respondek