Rajd "Powitanie Wiosny"

Zarząd Szkolnego Klubu Turystycznego PTTK „Wehikuł”
zaprasza w dniach
12-14 kwietnia 2014 r.
w Beskid Sądecki na
Rajd Górski „Powitanie Wiosny”.

Więcej informacji na stronie Klubu i na plakacie.