ZST

Kampania społeczna „Zawodniacy"

01
16 października b.r., w Głównym Inspektoracie Sanitarnym odbyła się konferencja prasowa, inaugurująca kampanię społeczną „Zawodniacy”, która ma na celu promowanie picia wody wśród dzieci oraz ich rodziców i opiekunów.
Organizatorem kampanii jest Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych. Kampania została objęta honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego, a współfinansowana jest ze środków Ministerstwa Zdrowia…

 
W październiku b.r. w ramach kampanii uruchomiona została specjalna strona internetowa www.zawodniacy.pl, na której znajdują się edukacyjne gry dla dzieci w wieku 6-11 lat oraz poradnik dla rodziców.
Prosimy o zapoznanie się z „Zalecenia dotyczące spożywania wody przez uczniów” podpisane przez obecnych na konferencji przedstawicieli: Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH, Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.