Komunikaty dyrektora CKE o przyborach pomocniczych

W zakładce Egzamin zawodowy zamieszczone zostały komunikaty dyrektora CKE o przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej, w sesji styczeń-luty 2020 r.