ZST

Konkurs fotograficzny "Pejzaże polskie"

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół-Świat Pracy” organizuje konkurs fotograficzny, będący elementem realizowanego w bieżącym roku projektu pod nazwą: PEJZAŻE POLSKIE.
Przedmiotem konkursu będą fotografie przedstawiające przyrodę ojczystą w różnych porach roku; jako dodatkowy atut traktowane będą elementy jednoznacznie świadczące o tym, że fotografia przedstawia pejzaż polski.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów – zarówno gimnazjów, jak i szkół ponadgimnazjalnych oraz dla osób dorosłych, amatorsko zajmujących się fotografią. Prace będą osobno oceniane i nagradzane w tych dwóch kategoriach.
Zdjęcia należy nadsyłać do 31.10.2012 r. (decyduje data stempla pocztowego) pocztą na adres: P.T.G. „Sokół Świat-Pracy”, ul. Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów,        z dopiskiem: „konkurs fotograficzny”.  Uczniowie ZST mogące też składać w bibliotece szkolnej.
Jeden uczestnik może do konkursu zgłosić trzy zdjęcia, każde w formacie A4, które wcześniej nie były prezentowane w innych konkursach.
Praca na odwrocie powinna być czytelnie podpisana imieniem i nazwiskiem oraz powinna zawierać informację, co przedstawia. Do prac powinna być dołączona karta zgłoszenia, którą można pobrać ze strony http://sokol-świat-pracy; zakładka – załączanie materiałów; XIII Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej. Na stronie internetowej można się też zapoznać z regulaminem konkursu.
Rozstrzygnięcie konkursu połączone z uroczystym wręczeniem nagród odbędzie się 11 listopada 2012 r. podczas organizowanego przez PTG „Sokół-Świat Pracy” Niepodległościowego Mityngu Pływackiego w Parku Wodnym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 30. Tam też zostanie zorganizowana wystawa prac wyróżnionych i nagrodzonych.