ZST

Jubileusz 80 – lecia Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego

3.10.2012r. w GALERII TCK miał miejsce wernisaż wystawy przygotowanej z okazji 80-lecia istnienia Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Licznie przybyłą publiczność powitali gospodarze placówki, organizatorzy oraz przedstawiciele władz Miasta Tarnowa. W swych wystąpieniach wskazywali oni na wieloletnią, bo sięgającą jeszcze czasów przedwojennych, działalność TTF, jego budzący uznanie dorobek artystyczny oraz cenny wkład w realizację wielu przedsięwzięć kulturalnych .  Wśród zaprezentowanych na wystawie prac znalazły się dzieła aktualnie tworzących i wystawiających fotografików, archiwalne zdjęcia dawnych członków TTF oraz propozycje rozpoczynających dopiero przygodę z fotografią uczniów tarnowskich szkół. Całość ma charakter przeglądowy, skupia dzieła o bardzo różnorodnej tematyce, stylistyce i technice wykonania. Z dużą satysfakcją donosimy, że zdjęcia naszych kolegów i koleżanek z klas I, II i  III FOT, przygotowane pod opieką prof. P. Bernackiego, a umieszczone w SALONIE ADEPTÓW, cieszyły się  sporym zainteresowaniem. Docenili je również, zaproszeni przez organizatorów, dyrektorzy  mgr inż. K. Kołaciński, mgr A. Łopata-Bernacki, a także obecni na wystawie nauczyciele ZST. Gratulowali oni młodym fotografikom i życzyli dalszych sukcesów.  Relacje z imprezy zamieściły: TwojTarnow.pl oraz Tarnowska.tv.
Autorzy prac  wystawionych w SALONIE ADEPTÓW:
Natalia Chaber
Aleksandra Legutko
Klaudia Kopacz
Weronika Krzak
Alicja Mach
Damian Mleczko
Katarzyna Semla
Kinga Stolarska
Amelia Sumara
Agata Szwedo
Żaneta Wiśniewska
Ekspozycja czynna będzie do 3.11.2012r. w godz.10-18.