ZST

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS TRZECICH

Dnia 28 lutego 2017 r. w ramach Dni Kultury Szkolnej odbył się konkurs języka angielskiego dla uczniów klas trzecich.
W konkursie wzięło udział łącznie 16 uczniów z klas : 3ia, 3ib, 3A, 3E i 3T.
Uczniowie przez 45 minut rozwiązywali test, który obejmował ćwiczenia gramatyczne, leksykalne oraz zadania sprawdzające umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Maksymalnie z testu można było uzyskać 60 punktów.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce Rafał ZAKIELARZ – kl. 3ib
II miejsce ex aequo : Aleksandra SIKORA – Kl. 3T i Sebastian KUDŁA – kl. 3ia
III miejsce Żaneta KRAS – kl. 3A
GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!
 Uroczyste wręczenie nagród ufundowanych przez Radę Rodziców oraz wydawnictwo Oxford University Press odbędzie się w auli szkolnej dnia 22 marca 2017 roku.
Organizator: Bożena Jaskólska