Konkurs na najładniejszą salę lekcyjną w roku szk. 2017/18

W dniu 24 stycznia 2018 r. komisja konkursowa w składzie: Pani Dyrektor Dorota Lis, Pani Lucyna Olejnik oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Daria Arslan z kl. I A i Michał Bednarz z kl. II N w asyście Beaty Michalik z kl. II F (w charakterze dokumentalistki) odwiedzała sale wykładowe i pracownie w obydwu budynkach szkolnych. Klasy były oceniane w skali od 0 do 6 punktów, przy czym zwracano uwagę na zieleń, gazetki ścienne i innego typu dekoracje, porządek i ogólne wrażenie estetyczne.


Ocenie nie podlegały sale, które w poprzedniej edycji konkursu zajęły trzy pierwsze miejsca, tj. 122, 211 i 2p.
Oto wyniki rywalizacji konkursowej:
I miejsce – sala nr 121 (Pani Anny Misiaszek)
II miejsce ex aequo – sala nr 20 (Pani Teresy Moczyróg) i sala nr 210 (Pani Marzeny Gawron)
III miejsce – sala nr 17 (Pani Marty Kaczor)
Na wyróżnienie zasłużyły sale: nr 204 (Pani Doroty Bartoń), nr 212 (Pani Ewy Wójtowicz), nr 19 (Pani Beaty Łabno); w budynku pracowni: nr 237 (Pani Anny Pudy-Skowron) oraz pracownie elektryczne: nr 103p (Pana Marka Płachty) i 104p (Pana Andrzeja Kiecia).

Członkowie komisji konkursowej dzieląc się swoimi uwagami podkreślili, że sale, które są świeżo po remoncie mają duży potencjał., gdyż są czyste i jasne, niemniej nie zawsze są ożywione kwiatami, czy mają ciekawe dekoracje. Zdarza się, że te zniszczone, czekające na odnowienie prezentują się lepiej.

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]