Konkurs na najciekawsze logo klas pierwszych

W dniu 28.09.2019 r. prace wykonane przez pierwszoklasistów oceniła komisja w składzie:  Pani Dyrektor  Dorota Lis, Panie: Teresa Bajrak, Katarzyna Pokorny  i Lucyna Olejnik  oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: przewodniczący Kacper Dzimitrowicz i jego zastępca – Szymon Cebula.

Jury najwyżej oceniło logo kl. I TEM (wychowawca – Pan Tomasz Kijowski). Doceniono szlachetność użytego materiału, właściwe proporcje poszczególnych elementów pracy i kompozycję całości. Podkreślono umiejętne połączenie symboli klasy E i M.

W klasyfikacji generalnej kilka punktów niżej uplasowało się podświetlane logo klasy I TN (wychowawca – Pan Wojciech Potoczek), wykonane drukarką 3D.

Tylko jeden punkt dzielił pracę klasy I TI  (wychowawca – Pan Krzysztof Bortnowski)  od pracy kl. I TN.  Logo informatyków to makieta laptopa.

Uczniowie klasy I TAT (wychowawczyni – Pani  Anna Puda Skowron), wykonali  logo składające się z dwóch kolb, połączonych czytelnym symbolem klasy.

Klasy które zajęły miejsca od 1 do 3 otrzymają od Rady Rodziców nagrody pieniężne w wysokości:

  1. kl. I TEM – 150 zł
  2. kl. I TN – 100 zł
  3. kl. I TI – 50 zł