Prezentacja kół zainteresowań

W środę 29 września wszystkie klasy pierwsze miały okazję zapoznać się z ofertą kół zainteresowań działających w naszej szkole. Przedstawione zostały zarówno cele działalności jak i efekty dotychczasowej pracy. Uczniowie mieli także możliwość wysłuchać mini koncertu w wykonaniu szkolnego zespołu muzycznego. Mamy nadzieję, że spotkanie to będzie kontynuacją lub początkiem rozwijania wielu talentów.