Konkurs na pizzę z motywem matematycznym

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na pizzę z motywem matematycznym w ramach obchodów Dnia liczby Pi!

REGULAMIN KONKURSU „Na najlepszą pizzę z motywem matematycznym”

ORGANIZATOR:

Nauczyciele matematyki

Koordynator: Marta Połomska – Skrabot

CELE KONKURSU:

 • Integracja młodzieży
 • Rozwijanie kreatywności, wyobraźni, wrażliwości estetycznej, koncentracji       i wytrwałości

TERMINY:

 • Termin zgłoszenia do konkursu: do 10.03.2022 (do koordynatora przez          e-dziennik)
 • Termin składania prac: 14.03.2022 w Dniu Liczby Pi, w godzinach 7.40-9.30  w świetlicy szkolnej (nr 115) u dyżurujących uczniów.
 • Ocena prac przez jury w składzie: dyr. Dorota Lis, przedstawiciele Samorządu Szkolnego, p. Daria Stawarz, odbędzie się w godzinach 9.30 – 10.15 dnia 14.03.
 • Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród rzeczowych –                    na zakończenie Dni Kultury

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Uczestnik konkursu przygotowuje jedną pizzę i dostarcza ją najlepiej               w pudełku tekturowym 14.03.2022 do godziny 9.30 podając dyżurnym swoje dane (imię i nazwisko, klasa)
 • Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane, pozostają do dyspozycji organizatora i będą przekazane na kiermasz charytatywny (cel: zakup sofy   na korytarz szkolny do matematycznej strefy wypoczynkowej)
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie danych dotyczących autora i jego pracy.

KRYTERIA OCENY:

 • estetyka wykonania,
 • walory smakowe
 • motyw matematyczny

NAGRODY:

 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy, oceny cząstkowe bdb z matematyki, uczestnicy uwagi pozytywne oraz oceny cząstkowe bdb     z matematyki.