Konkurs na słodki wypiek z motywem matematycznym

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na wypiek z motywem matematycznym w ramach obchodów Dnia Liczby Pi!

REGULAMIN KONKURSU „Na najlepszy wypiek z motywem matematycznym”

ORGANIZATOR:

Marta Połomska – Skrabot

CELE KONKURSU:

 • Integracja młodzieży
 • Rozwijanie kreatywności, wyobraźni, wrażliwości estetycznej, koncentracji i wytrwałości

TERMINY:

 • Termin zgłoszenia do konkursu: do 10.03.2023 (do organizatora przez e-dziennik).
 • Termin składania prac: 14.03.2023 w Dniu Liczby Pi, w godzinach 7.40-8.35  w świetlicy szkolnej (nr 115) u dyżurujących uczniów.
 • Ocena prac przez jury  8.30 – 9.20 dnia 14.03.
 • Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród rzeczowych – na zakończenie Dni Kultury 16.03. 2023

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Uczestnik konkursu przygotowuje wypiek (placek, tort, babeczki itp.) i dostarcza go 14.03.2023 do godziny 8.35 podając dyżurnym swoje dane (imię i nazwisko, klasa)
 • Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane, pozostają do dyspozycji organizatora i będą przekazane na kiermasz charytatywny (cel: zakup sofy na korytarz szkolny do matematycznej strefy wypoczynkowej)
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie danych dotyczących autora i jego pracy.

KRYTERIA OCENY:

 • estetyka wykonania,
 • walory smakowe
 • motyw matematyczny

NAGRODY:

 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy, oceny cząstkowe celujące z matematyki, uczestnicy – uwagi pozytywne oraz oceny cząstkowe bardzo dobre z matematyki.