Konkurs wiedzy o patronie szkoły

We wtorek 05.02 br. odbył się konkurs wiedzy o patronie naszej szkoły, zasłużonym chemiku – Ignacym Mościckim. W eliminacjach konkursowych wzięły udział drużyny z klas: 1N, 1Ia, 1Ib, 1F, 1E/T, 1M oraz 1A. Największą znajomością informacji o życiu i zasługach Ignacego Mościckiego wykazali się przedstawiciele poniżej wymienione klasy, zajmując poszczególne miejsca:

I – 1Ia którą reprezentowali: Krystian Pilas i Krystian Pędrak

II – 1IN,  zaś III – 1F. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą dotyczącą zarówno życiorysu jak też dokonań naukowych Ignacego Mościckiego. Dziękujemy im za udział w konkursie i zachęcamy do dalszego pogłębiania wiedzy historycznej.