ZST

Krakowski Salon Maturzystów

W dniach 26 – 27 września na Uniwersytecie Jagielońskim (Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35 w Krakowie) odbędzie się KRAKOWSKI SALON MATURZYSTÓW.
Najważniejszym celem Salonu jest dostarczenie uczniom klas maturalnych aktualnej i sprawdzonej wiedzy na temat egzaminu maturalnego w roku 2012 oraz informacji o zasadach rekrutacji do szkół wyższych na rok akademicki 2012/2013.
W programie imprezy są spotkania z ekspertami OKE poświęcone maturze z przedmiotów obowiązkowych
i najczęściej zdawanych przedmiotów dodatkowych oraz prezentacje uczelni, podczas których uczniowie będą mogli zapoznać się z ofertą kształcenia i zasadami rekrutacji.
W czasie tegorocznego Salonu Ministerstwo Obrony Narodowej będzie promować służbę przygotowawczą, którą młodzi ludzie mogą odbyć w czasie studiów.
Uczniowie pragnący zdawać na maturze przedmiot wiedza o społeczeństwie uzyskają na stoisku Parlamentu Europejskiego, nie tylko informacje o działaniu tej instytucji, ale także dowiedzą się , jak aplikować o staże w PE wysoko cenione w CV.
Tu znajdziesz program imprezy – skorzystaj!
http://www.salonmaturzystow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=140
Jeśli Cię nie będzie w Krakowie w tych dniach polecam wzięcie udziału w badaniu PORTRET MATURZYSTY, poprzez stronę
www.salonmaturzystow.pl/portretmaturzysty
Można otrzymać bezpłatnie Informator dla Maturzystów 2012!!
Szczegółowy program imprezy jest wywieszony w świetlicy szkolnej na tablicy doradcy zawodowego.
Alicja Wiśniowska – doradca zawodowy ZST