Krwiodawstwo w ZST

17 listopada br. na terenie auli Zespołu Szkół Technicznych z inicjatywy uczniów klasy 4N
Michała Łątki i Karola Pikusa oraz Szkolnego Klubu HDK została zorganizowana po raz
drugi w naszej placówce „Szkolna Wampiriada”. Celem akcji było promowanie honorowego
dawstwa krwi oraz postaw humanitarnych. Uczestniczyło w niej 32 uczniów klas III i IV,
którzy ukończyli 18 lat, co jest niezbędnym warunkiem kwalifikacji. Wielu z nich zgłosiło
się pierwszy raz. Aula szkolna została zamieniona w potężne laboratorium ze stanowiskami
do rejestracji, poboru próbek krwi i jej badania, kwalifikacji lekarskiej, oddawania krwi. Po
weryfikacji medycznej krew oddało 16 uczniów. Z przyczyn zdrowotnych pozostali zostali
zdyskwalifikowani. W promowanie działań włączyli się uczniowie klas młodszych, którzy
dzięki temu zdobyli wiedzę teoretyczną na temat dawstwa krwi. Cieszymy się, że wśród
uczniów naszej szkoły są osoby, które bezinteresownie dzielą się tak cennym lekiem jakim
jest krew z drugim człowiekiem.
Szczególne podziękowania należą się klasom 3E, 4N, z których zgłosiły się najliczniejsze
reprezentacje. Najwięcej skutecznych dawców było z klas 3E – 5 osób, klasy 4N – 5 osób i
4F – 3 osoby. Żałujemy, że nie wszyscy, którzy zgłosili się na akcję dotarli do nas.
Kolejną dużą akcję planujemy przeprowadzić w grudniu. Chętnych już dziś zapraszamy do
współpracy w ramach Szkolnego Klubu HDK. Wszelkich informacji dotyczących
krwiodawstwa udzielają Michał Łątka z klasy 4 N oraz opiekun SK HDK Marzena Gawron.