Egzaminy z kwalifikacji

W zakładce Egzamin zawodowy znajdują się wykazy zdających egzaminy z poszczególnych kwalifikacji w sesji styczeń-luty 2022r.

Proszę o zapoznanie się i bezzwłoczne zgłaszanie ewentualnych pomyłek, nieprawidłowości, braków