Krynica 2018

W dniach od 23 do 25 maja 2018 r. w Krynicy Zdroju odbyła się XXII Konferencja „Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym”, której organizatorem był SITPChem o. w Tarnowie.
Stowarzyszenie to od kilku lat sprawuje patronat nad szkolnym Kołem Młodych Chemików, do którego należą uczniowie klas o profilu Technik Analityk oraz Technik Technologii Chemicznej. Uczniowie ci mogą liczyć na różnorodną pomoc ze strony Organizacji. Jedną z form pomocy jest przekazywanie do biblioteki szkolnej czasopism „Przemysł Chemiczny”, które ułatwiają przygotowanie się do konkursów chemicznych, pokazów doświadczeń oraz pomagają rozwijać pasje związane z chemią. Stowarzyszenie organizuje również wycieczki na instalacje produkcyjne Grupy Azoty S.A. oraz umożliwia członkom Koła korzystanie z zasobów Biblioteki Zakładowej. W tym roku kilkakrotnie młodzież starszych klas chemicznych korzystała z jej zasobów oraz życzliwej pomocy pracowników biblioteki, przygotowując się do egzaminów zawodowych. SITPChem funduje również co roku trzy stypendia dla najlepszych chemików, które aktywizują wielu z nich.
Również w tym roku młodzież naszej szkoły, należąca do Koła, otrzymała od Stowarzyszenia zaproszenie do udziału w prestiżowej Konferencji w Krynicy. Uczniowie uczestniczyli w panelu wykładów, które odbyły się 24 maja. Co roku tematyka jest inna, dotyczy jednak głównie świadomości ekologicznej odbiorców produktów chemicznych. Przekazywane treści są szczególnie ważne dla uczniów klas o profilu Technik Technologii Chemicznej, ponieważ dotyczą różnorodnych rozwiązań inżynieryjnych pojawiających się w przemyśle chemicznym, ale nie tylko. Również przyszli Technicy Analitycy mogą zapoznać się ze zmianami w prawie dotyczącym emisji odpadów. W tym roku szczególnie ciekawym wykładem dla młodzieży był ten dotyczący „LCA w ocenie wpływu nawozów azotowych na zdrowie i środowisko” przedstawiony przez panią Prof. dr hab. Barbarę Gworek z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Prezentacja dotyczyła analizy cyklu życia produktu, która ma za zadanie ocenę jego wpływu na środowisko,
w tym ewentualnych zagrożeń. Z takim zagadnieniem większość z nich zetknęła się po raz pierwszy, ale na pewno w pracy zawodowej spotka się jeszcze nie raz. Interesujące było też wystąpienie prof. dr hab. Floriana Gambusia, który krótko przedstawił historię Uniwersytetu Rolniczego i zapoznał uczniów naszej szkoły z możliwościami studiowania na tej uczelni oraz kontynuowania swojej przygody z chemią.
Udział w Konferencji cieszy się dużym powodzeniem wśród uczniów klas chemicznych, ponieważ daje im możliwość poznania przemysłu chemicznego od strony praktycznej. W trakcie przerw pomiędzy wykładami mają także możliwość rozmowy z prelegentami oraz innymi uczestnikami spotkania.
Uczniom towarzyszyły nauczycielki ZST p. Grażyna Smulska – Oczkowicz, p. Elżbieta Skowron oraz opiekunka Koła p. Anna Puda – Skowron.