ZST

Kurs ICT – technologia informacyjno- komunikacyjna

         Ogłaszam nabór na darmowy kurs “ICT – technologia informacyjno- komunikacyjna” w ramach projektu unijnego “Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”.Osoby chętne poszerzyć swoje umiejętności zawodowe o nowe kwalifikacje proszone są o kontakt z Panią Bogusławą Olchawą przez e-dziennik