ZST

Spotkanie z inspektorami OTOZ Animals

16.10.2017. Według kalendarza październik to miesiąc dobroci dla zwierząt. Dlatego też, podobnie jak w latach poprzednich, SKE zaprosiło do szkoły inspektorów OTOZ Animals, oddział w Tarnowie aby opowiedzieli młodzieży naszej szkoły o opiece nad zwierzętami domowymi, o problemach zwierząt bezdomnych oraz o swoich interwencjach w przypadkach okrucieństwa względem zwierząt domowych i gospodarskich w Tarnowie i okolicach.Pani inspektor Dorota Lewicka, która poprowadziła prelekcję wzbogaconą bogatą prezentacją multimedialną, 

po jej zakończeniu odpowiadała także na konkretne pytania dotyczące różnych aspektów praktycznych i prawnych związanych z opieką nad zwierzętami. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 1 T/A, 1 Ib, 1 N, 1 E, 1 M oraz 2 E wraz z opiekunami. Niewątpliwą atrakcją tego wydarzenia był biszkoptowy labrador Fido należący do pani inspektor Agnieszki Kamiński.
Organizatorzy: SKE, A.Fronc i B.Kotaś