ZST

Kurs na sędziego lekkiej atletyki !

COS-OPO CetniewoOkręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Tarnowie organizuje kurs na sędziego lekkiej atletyki. Ukończenie kursu umożliwia pełnienie funkcji sędziego na zawodach lekkoatletycznych.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia u nauczycieli wychowania fizycznego.
Kurs jest bezpłatny.


fot. Dariusz Horak
(COS-OPO Cetniewo)