Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II

Rok 2020 jest rokiem, w którym rozpoczynamy realizację różnych form dokształcania zawodowego uczniów zaplanowanych w ramach projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” realizowanego w ramach  10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego.

W związku z powyższym informujemy, iż w 2020 roku w ramach w/w projektu prowadzone będą następujące formy wsparcia:

1. KKZ:

– EE.03 „Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych” (500 godzin) – 8 osób.

– EE.08 „Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci” (650 godzin) – 8 osób.

– EE.05 „Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych” (720 godzin) – 8 osób.

– MG.12 „Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych” (450 godzin) – 8 osób.

– MG.19 „Użytkowanie obrabiarek skrawających” (650 godzin) – 8 osób.

2.  Kursy zawodowe:

       – w branży elektyczno – elektronicznej:

 • Kurs dla elektryków SEP (50 godzin) – 30 osób.
 • Kurs obsługa i programowanie robota (20 godzin) – 20 osób.
 • Kurs innowacyjna nauka projektowania i tworzenie produktu (30 godzin) – 30 osób.
 • Kurs montaż i demontaż komponentów THT, SMD i BGA (25 godzin) – 40 osób.
 • Kurs grafika komputerowa (30 godzin) – 10 osób.
 • Kurs programowanie obiektów (40 godzin) – 10 osób.
 • Kurs programowanie aplikacji desktopowych (50 godzin) – 10 osób.
 • Kurs programowanie aplikacji internetowych (50 godzin) – 10 osób.
 • Kurs programowanie gier komputerowych (50 godzin) – 30 osób

       – w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej:

 • Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie – z egzaminem czeladniczym (100 godzin) – 30 osób.
 • Kurs technolog, programista, operator obrabiarek sterujących numerycznie (100 godzin) – 30 osób.
 • Kurs spawania metodą MAG (145 godzin) – 70 osób.
 • Kurs spawania metodą TIG (145 godzin) – 70 osób.
 • Kurs diagnostów samochodowych z elementami mechatroniki sam. (50 godzin) – 30 osób.
 • Kurs zmiana opon i prostowanie felg (15 godzin) – 10 osób.

3 . Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

– Język angielski branżowy (30 godzin) – 56 osób.

– Zajęcia komputerowe z zakresu ICT (30 godzin) – 96 osób) z następujących tematów:

 • Podstawy projektowania i tworzenia sieci komputerowych.
 • Tworzenie grafiki wektorowej w programie COREL DRAW.
 • CMS – strony internetowe.
 • Zaawansowane metody wykorzystanie pakietu biurowego MS office.
 • Modelowanie 3Dmax

– Zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych i uniwersalnych na rynku pracy: kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w tym organizacja pracy w małych zespołach z zastosowaniem gry edukacyjno –symulacyjnej „Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota” (15 godzin) – 10 osób.

4.   Warsztaty dla uczniów w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach na Uczelniach:

 •  Warsztaty z programowania – 50 osób.
 •  Warsztaty z grafiki i animacji 3D – 50 osób.
 •  System teleinformatyczne w transporcie – 50 osób.
 •  Funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportowego – 50 osób.

5.    Staże zawodowe (150 godzin) – 70 osób.

6.    Wizyty zawodoznawcze – 600 osób.

7.    Doradztwo zawodowe.

 

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano pomoc stypendialną dla 60 uczniów najzdolniejszych uczących się branżach: elektryczno elektronicznej oraz mechanicznej i górniczo – hutniczej, osiągających co najmniej średnią ocen z przedmiotów zawodowych na poziomie 4,5. Pomoc stypendialna dotyczy uczniów szkół: ZSME, CKZIU, ZSTZ, ZST. Stypendium będzie wypłacane przez okres 10 miesięcy pokrywających się z rokiem szkolnym, tj. wrzesień – czerwiec.

Szczegóły i kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia określone są w Regulaminach rekrutacji dostępnych na naszej stronie.

Wszystkie osoby, które chcą zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe lub poszerzyć nabyte wcześniej umiejętności zapraszamy do udziału w projekcie.

Koordynator: Robert Hosaja