Pierwszy Krok do Zdrowia

W dniu 4 marca w naszej szkole odbył się happening, którego celem było wyrażenie solidarności z osobami chorymi na choroby nowotworowe i ich rodzinami oraz zachęcenie całej społeczności szkolnej do podejmowania działań prozdrowotnych. W ramach akcji uczniowie  rozdawali ulotki informujące o czynnikach ryzyka oraz czynnikach zabezpieczających. Ponadto ulotki zawierały informacje nt: podłoża chorób nowotworowych a przede wszystkim wskazywały na działania profilaktyczne (m.in: edukację zdrowotną, szczepienia profilaktyczne, regularne wykonywanie badań…). Uczniowie klasy I TF i wolontariusze Szkolnego Koła Charytatywnego ,,Amicus” przygotowali w ramach akcji tablicę edukacyjną zawierającą między innymi wskazania Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, zachęcającą do zdrowego stylu życia.

Młodzież rozdawała również ciasteczka i jabłka wraz z sentencjami promującymi optymistyczne podejście do życia i do podejmowania przemyślanych decyzji. Wszystkim, niżej wymienionym uczniom, zaangażowanym w akcję bardzo dziękujemy:

klasa I TF

Agnieszka Boroń
Ewelina Budzik
Wiktoria Hołda
Małgorzata Jurczak
Oliwia Kołodziej
Jakub Lechowicz
Sebastian Połeć
Adrianna Skowrońska

klasa I TA

Sylwia Biel
Julia Kędzior
Julia Stono

klasa I A
Natalia Ciesielka

organizatorzy: p. K. Rejkowicz i p. A. Fronc