Laboratoria Centrum Badań i Analiz Grupy Azoty S.A.

W dniach 31 stycznia – 2 lutego klasy chemiczne: 1TA, 2TAT, 1TTP zwiedzały laboratoria Centrum Badań i Analiz Grupy Azoty S.A. Wycieczka przedmiotowa została zorganizowana
na zaproszenie wystosowane przez nauczyciela uczącego w ZST Tarnowie – Mościcach oraz pracownika Grupy Azoty S.A. pana dr Marka Chyca.

W trakcie spotkania uczniom zaprezentowane zostały m. in. zasady przygotowania odczynników chemicznych, niezbędnych do wykonywania certyfikowanych analiz, zgodnie z obowiązującymi normami w laboratorium akredytowanym. Pokazane zostały też sposoby przechowywania ich większej ilości. Uczniowie mogli też zobaczyć i zapoznać się z zasadą działania aparatury i sprzętu wykorzystywanego w trakcie analiz próbek surowców i gotowych produktów przemysłu chemicznego.

Uczniowie młodszych klas po raz pierwszy wysłuchali informacji odnośnie sposobu wykonywania badań z wykorzystaniem chromatografii gazowej i cieczowej, absorpcyjnej spektrometrii atomowej, skaningowej mikroskopii elektronowej. Zwiedzający mogli porównać zasady przygotowywania próbek substancji w laboratorium wykonującym analizy przemysłowe, z tymi, które samodzielnie wykonują
w szkole.

Dla uczniów z klasy o profilu technik technologii chemicznej oraz technik analityk było to niezwykle cenne doświadczenie. Mogli w ten sposób połączyć wiedzę zdobytą w szkole, w trakcie zajęć z przedmiotów zawodowych, z praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi w laboratoriach przemysłowych.

Uczniom towarzyszyli nauczyciele pracujący w ZST w Tarnowie-Mościcach, panie Agnieszka Pawlina – Boduch,  Anna Puda – Skowron oraz Marta Frączek.

Było to już kolejne spotkanie zorganizowane w ramach umowy patronackiej, którą objęte są klasy chemiczne naszej szkoły.

Bardzo dziękujemy panu Zbigniewowi Paprockiemu Dyrektorowi Generalnemu Grupy Azoty,             pani Annie Kozioł Dyrektor Centrum Badań i Analiz oraz panu Markowi Chycowi za umożliwienie nam zobaczenia laboratoriów.

 

Autorzy: Anna Puda-Skowron, Agnieszka Pawlina-Boduch