List Dyrektora ZST

Moi Drodzy Uczniowie,

spotykamy się w zupełnie innej sytuacji niż dotychczas.
Jest ona bardzo trudno zarówno dla Was jak i dla nas – nauczycieli oraz Waszych Rodziców.
Ale nie mamy wyboru – musimy sobie z tym poradzić. Jestem przekonany, że nie zlekceważycie zadań stojących przed Wami. Wymagać to będzie z Waszej strony wielkiej mobilizacji, mocnej samodyscypliny a wszystko w oparciu o zrozumienie potrzeby kontynuacji nauki. Nie zmarnujcie tej szansy i tego czasu!
Do wakacji już niewiele zostało i mam nadzieję, wtedy będzie czas zasłużonego wypoczynku.

Zdaję sobie doskonale sprawę z ogromnego obciążenia nowym (nie dla wszystkich) sposobem pracy jakiego właściwie w tak szerokim zakresie i przy tylu stosowanych narzędziach prawie nie znacie.
DAMY JEDNAK TEMU RADĘ.

Pamiętajcie, że Wasza przyszłość jest w Waszych rękach.

Wasi Nauczyciele robią i nadal będą robić wszystko, żebyście mieli szansę dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności (zwłaszcza tych nowych). Nie zmarnujcie ich wysiłku zwłaszcza teraz, gdy nikt nie wie jak długo będzie trwała klęska, która do nas dotarła. Nie można zmarnować tego czasu. Jesteście uwięzieni w swoich domach (proszę, poważnie traktujcie ograniczenia kontaktów i poruszania się) ale to nie więzienie. Macie dostęp do całego świata ale niech on nie ogranicza się do bezsensownego błądzenia po Internecie. Dajemy Wam szansę rozwoju. Nie warto jej lekceważyć albo z niej zrezygnować.

Renoma SZKOŁY, której jesteście najważniejszą częścią zobowiązuje.

Wierzę w to (znając Was), że będąc ludźmi młodymi macie wiele rozsądku i potraficie zadbać o swoje dobro. Jestem przekonany, że nie zawiedziecie mnie. Nie zawiedziecie nas – nauczycieli i Waszych Rodziców.

Serdecznie Was poZDRAWIAm,

Krzysztof Kołaciński

dyrektor Zespołu Szkół Technicznych

Ignacego Mościckiego