Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół

Informacje dla Dyrektorów, Nauczycieli, Uczniów i Rodziców