Loteria w bibliotece z okazji Dnia Książki

Z okazji Dnia Książki przypadającego na 23 kwietnia, biblioteka szkolna zorganizowała „Loterię dla uczniów”.

Zabawa polegała na wylosowaniu losu, pod którym umieszczony był nieznany tytuł książki  z naszego księgozbioru. Zainteresowani czytelnicy na długich przerwach odbierali losy oznaczone numerkami. Pod każdym numerem można było przeczytać ciekawą sentencję dotycząca czytania książek oraz kategorię książki do przeczytania,  nr 15-” Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy ” -Cyceron z kategorii „będąca pierwszym tomem”.