ZST

MŁODZIEŻOWY INKUBATOR NAUKOWY

Od marca 2012 do marca 2013 roku młodzież klas trzecich technikum ZST wraz z doradcą zawodowym p. Alicją Wiśniowską, bierze udział w projekcie edukacyjnym „MŁODZIEŻOWY INKUBATOR NAUKOWY”, opracowanym przez Pałac Młodzieży ,we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie.
Projekt ma na celu przybliżenie przyszłym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych atrakcyjności poszczególnych kierunków studiów, możliwości podjęcia ciekawej pracy po ich ukończeniu, a tym samym ułatwienie podjęcia decyzji o wyborze właściwego kierunku studiów.
Pierwszy wykład wygłosił Honorowy Patron projektu ks.prof. Michał Heller.