Nagroda im. J. Szczepanika dla Wojciecha Gurgula oraz Łukasza Niedzieli

Tarnowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 2005 roku  przyznaje Nagrodę im. Jana Szczepanika dla wyróżniających się absolwentów średnich szkół technicznych.

Nagroda ma na celu popularyzowanie osiągnięć Jana Szczepanika, genialnego wynalazcy, wielkiego Polaka i znakomitego Obywatela miasta Tarnowa. To wyróżnienie ma,  szczególnie wśród młodzieży – propagować kulturę techniczna i podnosić na wyższy poziom wiedzę z dziedzin szeroko pojętej elektryki.

W tym roku Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Technicznych wytypowała do nagrody Wojciecha Gurgula z klasy 4 E oraz Łukasza Niedzielę z klasy 4 N.

W dniu 30 kwietnia 2021 r nagrody wyróżnionym Absolwentom wręczył pan Krzysztof Mikulski, członek zarządu tarnowskiego SEP.

Gratulujemy Wojtkowi I Łukaszowi, życzymy bardzo dobrych wyników na maturze oraz powodzenia na wymarzonych studiach oczywiście z branży elektryczno-elektronicznej.