Przeszłość i teraźniejszość są naszymi środkami. Tylko przyszłość jest celem” (Pascal)

Drodzy Absolwenci ZST w roku szkolnym 2020/21

W imieniu Dyrekcji oraz Grona Pedagogicznego gratuluję Wam ukończenia szkoły. Świadectwa, które odbieracie w ostatnim dniu nauki są potwierdzeniem waszej ciężkiej pracy, uwieńczonej uzyskaniem tytułu Absolwenta ZST, a po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji zawodowych, tytułu Technika w danym zawodzie.

Życzę Wam sukcesów na egzaminach zawodowych i maturalnych. Staraliśmy się przygotować Was najlepiej jak to było możliwe na nadchodzące wyzwania.  Pandemia i związane z tym ograniczenia wynikające ze zdalnego nauczania, utrudniały nam to zadanie, ale jestem przekonana, że zrobiliśmy razem wszystko,  by wyniki na egzaminach były jak najlepsze.

Dziękuję za wasze zaangażowanie w życie szkolnej społeczności. Jestem przekonana, że pobyt w murach ZST przygotował was do dalszego życia zawodowego i społecznego. Będziemy z dumą obserwować wasze osiągnięcia na studiach, w pracy i w  życiu osobistym.

Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do Wychowawców, którzy wspierali Was i towarzyszyli w niełatwym procesie dorastania przez cały czas nauki w technikum.

Czeka na was cały świat, nie tylko Polska, ale i Europa oferuje naszym absolwentom szerokie możliwości rozwoju. Mam nadzieję, że niezależnie od dokonanych wyborów, będziecie chętnie wracać we wspomnieniach do szkolnych lat w spędzonych w ZST i będą to dobre wspomnienia ludzi, których poznaliście, nauczycieli, którzy was inspirowali, pedagogów, którzy okazali wam zrozumienie, kolegów, z którymi się zaprzyjaźniliście.

W październiku będziemy obchodzić Jubileusz 90 – lecia Zespołu Szkół Technicznych. Od tego roku dołączając do grona Absolwentów stajecie się częścią  historii naszego mościckiego Technikum.

Powodzenia na maturze i pomyślności w dorosłym życiu.

Dorota Lis

p.o. Dyrektor ZST