ZST

Nasi wolontariusze znowu w akcji…

W dniu 18 grudnia nasi wolontariusze kwestowali na placu przykościelnym w Mościcach w ramach akcji charytatywnej ,,Wspieramy budowę Hospicjum Via Spei”.  Zbiórka była przeprowadzona w ramach współpracy z Centrum Wolontariatu Empatia przy ZSE-O w Tarnowie. Kwesty odbywały się przed i po wszystkich mszach świętych. Młodzież nie tylko zbierała środki pieniężne do puszek, ale również rozdawała ulotki i broszurki oraz udzielała informacji na temat akcji. 
Serdeczne dziękuję wszystkim wolontariuszom , którzy wzięli udział w akcji. klasa III T : Armatys Wioletta, Gromniak Dominika, Kwiek Patryk, Stypka Rafał; klasa I N: Paweł Banach, Bednarz Michał, Kamil Łabuz, Marek Grzegorz, Michoń Paweł, Wardzała Dominik ; klasa I I/T: Englart Grzegorz, Pyzia Kacper , klasa I A: Wolak Dominika; klasa I Ia : Michałek Adrian, Wnęk Przemysław.
Organizator z ramienia szkoły: Anna Fronc (pedagog)