ZST

Nauczyciele upowszechniają rezultaty projektu

W ramach upowszechniania rezultatów projektu „Europejska praktyka elektryka i elektronika” dofinansowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe uczestniczący w job shadowing nauczyciele spotkali się z nauczycielami kształcenia zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (24 kwietnia 2017r.), Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz przedstawicielami pracodawców, podejmujących uczniów na praktyki zawodowe (12 kwietnia 2017r.) i wreszcie na podsumowanie z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół Technicznych (31 maja 2017r.). W trakcie wszystkich spotkań uczestnicy mobilności  zdali sprawozdanie z przygotowania do wyjazdu, samego job shadowing czy spędzania czasu wolnego. Przedstawili również szereg rezultatów i efektów uzyskanych dzięki udziałowi w projekcie. Podzielili się także poczynionymi obserwacjami dotyczącymi nauczania zawodu czy pracy na danym stanowisku u zagranicznych pracodawców. W trakcie dyskusji podkreślano dobre strony odbywania praktyki za granicą z korzyścią dla wielu stron, możliwości przeniesienia efektywnych rozwiązań, odniesiono się do job shadowing nauczycieli i stażu uczniów jako doskonałej formy rozwoju i zdobywania doświadczenia zawodowego. Nauczyciele podkreślili również trwałość efektów uzyskanych dzięki udziałowi w mobilności i całym projekcie. W trakcie spotkań skupiano się nie tylko na job shadowing nauczycieli, ale poruszano także zagadnienie odbytego w ramach projektu stażu uczniów. Nauczyciele przekonywali, że stażyści wykształcili prawidłowe postawy i nabyli rzeczywiście umiejętności zawodowe i językowe, podkreślając jednocześnie trwałość efektów uzyskanych podczas realizacji projektu.

 

Fotorelacja:   https://drive.google.com/drive/folders/0B2RR7QIqy3-8M3praEUxNlNfVjQ?usp=sharing

 

Prezentacja przedstawiana przez nauczycieli:  https://drive.google.com/file/d/0B8Eh042qCCqlaTl2ZUpVT2hfTFk/view