ZST

Uczniowie upowszechniają rezultaty stażu

Na zakończenie realizacji projektu „Europejska praktyka elektryka i elektronika” dofinansowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe, w przeddzień oficjalnych Dni Techniki ZST uczestnicy stażu zagranicznego zaprezentowali uczniom, zwłaszcza klas pierwszych obszerną relację z odbytej mobilności. Oprócz sprawozdania z przygotowania do wyjazdu, samego stażu czy spędzania czasu wolnego, uczniowie przedstawili również szereg rezultatów i efektów uzyskanych dzięki udziałowi w projekcie. Wyodrębnili wśród nich nabyte umiejętności zawodowe, językowe i postawy. Stażyści podkreślili potwierdzoną choćby niedawnymi testami koordynatora projektu trwałość efektów uzyskanych podczas stażu. Przypomnijmy, że celem wspomnianych testów zawodowych był pokaz umiejętności stażystów. Każdy z nich otrzymał do wykonania konkretne zadanie zawodowe i był oceniany kątem umiejętności zawodowych, przestrzegania przepisów BHP, organizacji stanowiska pracy, czytania schematów, montażu elementów za pomocą odpowiednich narzędzi,  sprawdzania zgodności montażu ze schematem, poprawności wykonania zadania. Pod uwagę wzięto również plan pracy i tempo wykonania zadania. Przeprowadzony test wypadł znakomicie. Stażyści dowiedli, że wykształcili prawidłowe postawy i nabyli rzeczywiście umiejętności zawodowe, co świadczy o trwałości efektów uzyskanych w realizacji projektu. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem zdawali relację młodszym kolegom, a odbiorcy z wielkim zaciekawieniem słuchali. Mamy nadzieję na zainteresowanie słuchaczy kolejnymi mobilnościami i uzyskanie równie spektakularnych efektów stażu.  

 

Fotorelacja: https://drive.google.com/drive/folders/0B2RR7QIqy3-8TE1PeDFtTnhrVnc?usp=sharing

 

Prezentacja przedstawiana przez uczniów:

https://drive.google.com/file/d/0BwAr16aGxji-LVBqenJqMzhNOU0/view