ZST

Nietoperze w Polsce

DSC07915Dnia 26 lutego Szkolne Koło Ekologiczne zorganizowało w ramach Szkolnych Dni Kultury  spotkanie przybliżające ideę Małopolskich Parków Krajobrazowych oraz dostarczyło wiele ciekawych informacji o życiu, zróżnicowaniu gatunkowym i ochronie nietoperzy. Prelekcja przeprowadzona przez Panią mgr Patrycję Łabuz – Walczak dotyczyła rozmieszczenia Parków Krajobrazowych na terenie naszego województwa,… ich walorów przyrodniczych i kulturowych ale najwięcej informacji odnosiło się do życia nietoperzy. Prelekcja zawierała też ciekawe porady na temat postępowania w przypadku, gdy zlokalizujemy nietoperza w domu. Jeśli będzie noc należy zgasić światło i otworzyć okna, natomiast jeśli chcemy pozbyć się intruza w ciągu dnia musimy włożyć go do pudełka i o zmroku wypuścić.

Po prelekcji była okazja do konsultacji dotyczących konstrukcji   i  montażu budek  lęgowych dla sikorek  w związku z udziałem naszej szkoły w konkursie pt. :  Zaprośmy ptaki do Tarnowa!
Pani Patrycji Walczak – Łabuz serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.
Organizatorzy: Beata Kotaś i Anna Fronc