ZST

Polonista na 102

atramentW dniu 23 lutego 2016 r. odbył się pisemny konkurs „Polonista na 102” dla uczniów klas pierwszych i drugich. W konkursie wzięło udział 36 uczestników. Ich zadaniem było wybrać właściwe odpowiedzi na pytania sprawdzające znajomość literatury, odgadnąć  autorów i utwory, z których pochodziły wybrane cytaty, wykazać się znajomością polskich przysłów, a także poprawnie użyć różnych części mowy.  To ostatnie  zadania okazało się najtrudniejsze…  Konkurs został zorganizowany przez bibliotekę szkolną, więc szczególną uwagę zwrócono na zadanie, w którym uczestnicy polecali swoim rówieśnikom książki warte przeczytania. Najciekawsze recenzje zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki szkolnej.
Laureatami konkursu zostali:

  1. Wiktoria Chaim z kl. I A
  2. ex aequo: Dariusz Horak, kl. II IA

Wiktoria Jasek, kl. II T

  1. Karolina Drwal, kl. II A

Laureatów zapraszamy na uroczystość wręczenia dyplomów i nagród, która odbędzie się                w środę 2 marca o godz. 14.00 w auli szkolnej.
Autorką konkursu była Pani Lucyna Olejnik.