Nowe władze "Wehikułu"

W dniach 6-8 lutego 2015 r. w Rozdzielu odbył się Zlot Członków Szkolnego Klubu Turystycznego PTTK „Wehikuł”, w którym uczestniczyło 29 osób.
Podczas Zlotu przeprowadzono Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu. Nowym Prezesem Zarządu Klubu został Daniel Pytlak z kl. 1 N, a Prezesem Komisji Rewizyjnej KlubuMikołaj Możdżeń z kl. 3 N.

ZOBACZ ZDJĘCIA


Pełny skład władz:

ZARZĄD KLUBU

  • Prezes – Daniel Pytlak kl. 1 N
  • Wiceprezes – Klaudia Szarkowicz kl. 1 A
  • Sekretarz – Adrian Darłak kl. 1 N
  • Skarbnik – Magdalena Smosna kl. 1 A
  • Członek Zarządu – Dawid Marczyk kl. 1 Ia

KOMISJA REWIZYJNA

  • Prezes – Mikołaj Możdżeń kl. 3 N
  • Wiceprezes – Daniel Siedlik kl. 3 N
  • Sekretarz – Wojciech Rękas kl. 3 N