NOWY STATUT SZKOŁY

Od dnia 1 grudnia 2019 r. obowiązuje nowy Statut Zespołu Szkół Technicznych, uchwalony przez Radę Pedagogiczną na zebraniu w dniu 25 listopada 2019 r.

——

STATUT SZKOŁY