Ekologia

Obchody Światowego Dnia Zwierząt

4.10. – Obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt

Czwartego października przypada Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji, jak co roku, Szkolne Koło Ekologiczne zorganizowało spotkanie okolicznościowe dla klas pierwszych połączone z prelekcją inspektora Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt . Gośćmi spotkania były panie Dorota Lewicka i Klaudia Wielgus, inspektorki OTOZ Animals oddział w Tarnowie.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji multimedialnej przedstawionej przez Wiktorię Chaim i Jana Witka z klasy 4A. Dotyczyła ona kondycji świata zwierzęcego w 21-szym wieku, wpływu jaki człowiek wywiera na środowisko, oraz zagrożeń z nim związanych dla żyjącej tam fauny.

Uczestnicy mieli okazję zobaczyć dwa krótkie filmy przedstawiające inteligentne zachowania zwierząt oraz przykłady ludzkiej empatii i pomocy udzielonej zwierzętom w różnych trudnych sytuacjach.

Po prezentacji głos zabrała pani inspektor Dorota Lewicka, która opowiedziała uczniom o problemach zwierząt bezdomnych oraz o interwencjach inspektorów OTOZ w przypadkach okrucieństwa względem zwierząt domowych i gospodarskich w Tarnowie i okolicach. Omówione zostały zasady właściwej opieki nad zwierzętami oraz obowiązki właściciela. Jednym z prezentowanych punktów były regulacje prawne wynikające z ustawy o ochronie zwierząt oraz kary przewidziane za wykroczenia i przestępstwa względem nich.

Na wyróżnienie zasłużyły klasy 1A i 1E/T, które z okazji odwiedzin przedstawicieli OTOZu w naszej szkole, zebrały środki i zakupiły karmę na rzecz podopiecznych tej organizacji.

Dziękujemy również wszystkim osobom, które pomogły w przygotowaniu spotkania:

Pani Dyrektor Beacie Łabno,

Wiktorii Chaim, Jankowi Witkowi, Monice Rzepce, Beacie Żaczek z klasy 4A za prezentację materiału i przygotowanie dekoracji

Wojtkowi Gurgulowi z 2 E, Michałowi Krasowskiemu i Jakubowi Koziołowi z 1N za pomoc techniczną.

Organizatorzy: Beata Kotaś i Anna Fronc, Szkolne Koło Ekologiczne

ZST, 04.10.18